Poziv za učešće u konsultativnom procesu: Anketa za potrebe analize efekata Zakona o volontiranju

Učestvujte u konsultativnom procesu koji čini deo analize efekata Zakona o volontiranju, započete od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa UNICEF-om i Misijom OEBS u Srbiji. Konsultativni proces u ovoj fazi ima za cilj prikupljanje primera prakse volontiranja i definisanja izazova u volonterskom radu u Srbiji u poslednjih deset godina, od stupanja Zakona na snagu.

Volonteri i organizatori volontiranja na osnovu svojih iskustava mogu značajno doprineti sticanju boljih uvida u praksu i dati predloge za unapređenje normativnog okvira za volontiranje.

Popunite upitnik preko Viber-a na U Report platformi (https://chats.viber.com/ureportserbia) do 16.02.2020.

Povodom Međunarodnog dana volontera 2019, preko U Report platforme prikupljeno je preko 2400 mišljenja mladih o volontiranju. OVDE možete videti pregled njihovih odgovora.

Molimo vas da pozovete pojedince i organizacije za koje mislite da bi trebalo da se uključe.