Poziv za upis u Registar OCD oslobođenih od provizija za uplate donacija u OTP banci

Objavljeno: 8. decembra 2023. godine

OTP banka je u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom i Trag fondacijom otvorila Registar organizacija civilnog društva koje namerava da oslobodi od provizija prilikom uplata donacija na njihove namenske račune bez obzira na to u kojoj banci su računi otvoreni.

Oslobađanje od provizija važiće za sve grupe klijenata i za sve načine uplata koje se realizuju preko OTP banke.  Na ovaj način žele da pozovu pojedince i kompanije da kroz intenzivniju donatorsku praksu zajednički osnaže rad civilnog sektora koji je od ogromnog značaja za celo naše društvo.  Cilj je da na jednom mestu okupe sve aktere civilnog sektora čiji je rad transparentan, kontinuiran i čiji rezultati zaslužuju dodatni podsticaj i veću vidljivost.

Ukoliko želite da budete deo Registra potrebno je da postavite podatke o svom poslovanju u skladu sa upitnikom, te ako ispunite definisane i očekivanje kriterijume, u najkraćem mogućem roku obaviće se sve potrebno da vaše namenske račune oslobode od provizija  za uplate donacija.  Registar će se ažurirati svakih 12 meseci, što znači da će inicijalno oslobađanje od provizija trajati godinu dana. Nakon ovog perioda obaviće evaluaciju i registar će ažurirati, i to obnavljanjem statusa oslobađanja od provizija ili njegovim ukidanjem u slučaju da utvrde da postoje nepravilnosti u radu organizacija ili drugi reputacioni rizici.

Važna napomena je da organizacije koje u ovom trenutku nisu u mogućnosti  da dostave sve potrebne podatke i zadovolje kriterijume, to mogu da učine u bilo kom trenutku kada procene da za to postoje uslovi. Zastupnici svih organizacija koji budu deo Registra imaće obavezu da potpišu Izjavu da namenski računi imaju isključivu namenu sakupljanja novčanih donacija.

Poziv za priključivanje Registru odnosi se na sve organizacije i udruženja koje se bave:

 • Obezbeđivanjem sredstava za lečenje u zemlji i inostranstvu za decu i odrasle (koji uključuju usluge lečenja, kontrolnih pregleda, operativnih zahvata, postoperativnih tretmana, rehabilitacija, nabavke lekova, medikamenata i potrošnog materijala, nabavke medicinskih aparata i pomagala, putne troškove i sl);
 • Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova;
 • Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje obrazovnih i vaspitnih ustanova (osnovne i srednje škole, domovi, vrtići);
 • Obezbeđivanjem sredstva za izgradnju, obnovu i opremanje ustanova kulture (pozorišta, muzeji, domovi kulture, kulturni centri i sl.), kao i za realizaciju projekata iz oblasti kulture;
 • Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na prava deteta i socijalnu zaštitu dece;
 • Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći socijalno ugroženom i siromašnom stanovništvu na teritoriji Srbije;
 • Obezbeđivanje sredstava za prava manjinskih grupa; Obezbeđivanje sredstava za decu i odrasle sa fizičkim i mentalno-intelektualnim invaliditetom;
 • Obezbeđivanje sredstava za ekološke inicijative;
 • Obezbeđivanje sredstava za sportske aktivnosti;
 • Obezbeđivanje sredstava za područja devastirana prirodnim nepogodama;
 • Obezbeđivanjem sredstva za inicijative iz oblasti edukacije iz različitih oblasti;
 • Obezbeđivanjem sredstava za realizaciju ostalih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje društvenog i prirodnog ambijenta kroz osnaživanje socijalnih usluga, negovanje pozitivnih društvenih vrednosti, kao i kroz brigu i očuvanje celokupnog ekosistema.

 

Biramo zajedništvo!