Prava deteta su ljudska prava

Objavljeno: 12. februara 2024. godine

Užički centar za prava deteta je organizacijama civilnog društva predstavio trogodišnji projekat  „Prava deteta su ljudska prava“ , koga podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji,  8. februara 2024. u Beogradu. Na sastanku su učestvovale  članice Mreže organizacija za decu Srbije, u okviru sastanka tematske grupe Socijalna i zdravstvena zaštita.

Mogućnosti i dobrobiti ovog projekta ogledaju se u jačanju osnaživanju organizacija koje rade sa decom i za decu, a koje će se odvijati kroz obuke i mentorstvo, različite vidove finansijske podrške, zajedničko kreiranje onlajn platforme za umrežavanje, razmenu, učenje i saradnju.

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više