Predavač manuelnog i automatskog testiranja softvera (Java) – IT Bootcamp

Objavljeno: 13. februara 2023. godine

Fondacija Ana i Vlade Divac traži predavače za kurs Testiranje softvera (QA) koji organizuje neprofitna škola IT Bootcamp. Cilj škole je da motivisanim i vrednim pojedincima pruži šansu da se prekvalifikuju u IT sektor. Škola je besplatna za polaznike, ali su predavači plaćeni.

Predavač je potreban od početka aprila 2023. u periodu od 11 nedelja. Postoji mogućnost dogovora da se pokrije samo deo navedenog vremenskog perioda ili deo oblasti. Predavanja će biti organizovana onlajn preko aplikacije Zoom.

Potrebna znanja:

 • Manuelno testiranje
 • Osnova programskog jezika Java
 • Rad sa Selenium platformom – Selenium Webdriver + TestNG + POM
 • Korišćenje Eclipse za pisanje Selenium testova
 • Rad sa Apache POI bibliotekom za otvaranje Word/Excel dokumenata prilikom automatizacije testova

 

Dodatna znanja su poželjna:

 • SQL Server Manager Studio, JIRA, Jenkins, GitHub, PostMan, Toad for SQL server, JMeter, osnove Linux-a.

 

Zaduženja predavača:

 • Priprema zadataka za časove na osnovu plana i programa;
 • Održavanje predavanja i vežbi na osnovu plana i programa;
 • Kreiranje, pregled, i ocenjivanje zadataka i testova tokom kursa;
 • Evaluacija i motivisanje polaznika tokom kursa;
 • Redovna koordinacija sa menadžmentom škole;
 • Organizovanje i ocenjivanje završnog testa za polaznike;

 

Dinamika nastave:

 • Kursevi traju 11 nedelja, od kojih jedne nedelje nema predavanja.
 • Časovi se održavaju ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u terminima od 18h do 22h.

 

Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV do 28. februara 2023. godine na imejl: info@ns.itbootcamp.rs ili popuniti formular na: itbootcamp.rs

Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac