Predavanje na temu legalizacije prostitucije

Objavljeno: 18. aprila 2022. godine

Ženska solidarnost, neformalni feministički kolektiv koji stremi edukaciji i skretanju pažnje na sistemske probleme sa kojima se žene susreću, poziva na predavanje o legalizaciji prostitucije, u utorak, 19. aprila u 19 časova u Domu kulture Studentski grad.

Treba li legalizovati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakofonija i senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci upućeni u ovu problematiku imaju različita mišljenja.⁣

⁣Jedan broj aktivista smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire, ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.⁣

⁣Sa druge strane, glasna su mišljenja da je legalizacija prostitucije samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškaraca (jednako klijenata i makroa). Moramo se zapitati šta je koren a šta uzrok prostitucije i da li je njena legalizacija ustvari legalizacija svodnika.⁣