Predstavljanje Programa „Evropa za građane i građanke“ u Nišu

Beograd, 22. oktobar 2018. godine –

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za Program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, u saradnji sa Informacionim kutkom Evropske unije u Nišu (EU Info Point-Niš) poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, obrazovne i kulturne institucije i druge zainteresovane aktere sa teritorije Republike Srbije, da prijave svoje predstavnike za učešće u prezentaciji programa „Evropa za građane i građanke”.

Prezentacija se održava 29. oktobra 2018. godineu prostorijama EU info kutka u Nišu, ulica Vožda Karađorđa 5, sa početkom u 11:30 časova.

Svrhaprezentacije je predstavljanje ciljeva i prioriteta Programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, upoznavanje sa njegovom strukturom i rokovima za podnošenje predloga projekata, kao i predstavljanje dosadašnjih rezultata učesnika iz Srbije. Na skupu će takođe biti prezentovan i rad Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i podrška koju Kancelarija može pružiti civilnom i javnom sektoru.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem na adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do četvrtka 25. oktobra 2018. godine u 14:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju EFC – Niš”.

Opšti ciljevi programa „Evropa za građane i građanke” su doprinos razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, kao i promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Za više informacija o programu EFC posetite sajt Kancelarije ili se obratite putem telefona (011) 31 30 968.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade putne troškove učesnika/ca.