Predstavljanje vodiča o participativnom budžetu za mlade

Objavljeno: 23. januara 2024. godine

Bečejsko udruženje mladih poziva na Nacionalnu konferenciju o participativnom budžetiranju za mlade koja će se održati u sredu, 31. januara sa početkom u 11 časova u prostorijama Omladinskog centra OPENS u Novom Sadu.

Konferencija ima za cilj pokretanje međusektorskog dijaloga o participaciji mladih, sa posebnim osvrtom na važnost učešća mladih u kreiranju budžeta na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou.

U okviru događaja biće predstavljen Vodič za implementaciju participativnog budžetiranja na lokalnom nivou, namenjen prvenstveno mladima, ali i drugim zainteresovanim stranama koje žele da zagovaraju uvođenje ovog mehanizma u svojim zajednicama, jačajući kapacitete u oblasti javnog zagovaranja i transparentnosti rada lokalne samouprave.

Nacionalna konferencija organizuje se kao završna aktivnost projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ koji sprovodi Bečejsko udruženje mladih uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine.

Izvor: BUM