Predstavljen Resurs centar

U okviru projekta “Javni novac za javni interes” u Beogradu je održana evaluaciona radionica sa ciljem da se dođe do saznanja o tome kako organizacije i istraživači koji su realizovali svoje  lokalne inicijative vide procese u kojima su učestvovali, na kraju trogodišnjeg projekta.

Tokom radionice, polaznici su bili u prilici da se upoznaju sa promenama koje su nastale kao rezultat zajedničkih aktivnosti na projektu, analiziraju napredak organizacije u predmetnoj oblasti kao i znanja koja je dalje neophodno sticati, kao i da razmene svoja iskustva sa drugim organizacijama civilnog društva i istraživačima, upoznaju se sa postojećim programima različitih donatora i dođu do korisnih ideja za svoj dalji rad u predmetnoj temi.

Milica Antić, koordinatorka Gradjanskih inicijativa, zadužena za jačanje kapaciteta civilnog društva, predstavila je učesnicima radionice Resurs centar. Ona je rekla da su zbog svog dugogodišnjeg iskustva i zalaganja za razvoj civilnog društva, Građanske inicijative su od 2014. preuzele ulogu Resursnog centar u okviru koga se prikupljaju, objavlju i distribuiraju informacije od značaja za rad OCD, svim raspoloživim kanalima komunikacije. Gradjanske inicijative daju savete i tehničku podršku, realizuju treninge i seminare na različite teme, asistiramo u umrežavanju organizacije. Redovno se takodje ažurira Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja.

U međuvremenu su se pridružile i partnerske organizacije: ForcaNarodni parlament   i BUM, Trag fondacija, Srbija u pokretuCatalyst Balkans i Centar za socijalnu politiku koje   zajedničkim snagama rade na razvoju i jačanju civilnog sektora u Srbiji, uz podršku Evropske unije.

Resurs centar je decentralizovan, pa osim nacionalnog RC-a, postoje i lokalni u Požegi (Forca) za zapadnu Srbiju, u Leskovcu (Narodni parlament) za južnu Srbiju i Bečeju (BUM) za teritoriju Vojvodine.

Platforma Resursnog centra, rekla je Antić, je mesto gde možete dobiti sve informacije koje su neophodne za dobro funkcionisanje i rad neformalnih grupa, udruženja građana i ostalih zaintersovanih aktera, kao i usluge i programe za izgradnju kapaciteta i javno zastupanje u Srbiji.

Vukašin Obradović, saradnik u Resurs centru,  naglasio je da će Gradjanske inicijative u narednom periodu više pažnje posvetiti medijima, pre svega regionalnim i lokalnim. Ideja je da se kroz formiranje Resurs centra za medije znatno proširi platforma Gradjanskih sa ciljem da se preko Resurs centra pomogne opastanku medija, pre svega pružanjem adekvatne podrške, slične onoj koja se nudi organizacijam civilnog društva.

Projekat “Javni novac za javni interes” realizuju BIRN, NUNS i Fondacija Slavko Ćuruvija, uz podršku Evropske unije.