Predstavljena Majska platforma

Objavljeno: 15. maja 2024. godine

Nakon nezapamćene erupcije nasilja u maju prošle godine, stručnjaci iz raznih oblasti i aktivisti civilnog društva okupili su se s ciljem da artikulišu društveni odgovor na problem nasilja, sa svešću da je borba protiv nasilja javni interes koji može i treba da okupi celokupno društvo. Na osnovu toga nastala je inicijativa pod nazivom Majska platforma.

Kao inicijativa građana, Majska platforma nastoji da utvrdi što više relevantnih činjenica o uzrocima nasilja i da ponudi smernice za rešavanje tog velikog problema društva kroz različite oblasti (od obrazovanja, bezbednosti, preko socijalne zaštite i mentalnog zdravlja do pravosuđa i medija), nudeći prostor za različita mišljenja i ideje.

Kakvi su institucionalni mehanizmi za sprečavanje nasilja, koji delovi sistema su zakazali, iz kojih izvora se obnavlja i širi kultura nasilja? Kako su mogli da nam se “dese” “Ribnikar”, Dubona i Malo Orašje i šta možemo da učinimo kako se ništa slično ne bi ponovilo?

Cilj Majske platforme je da povede proces kroz koji će se utvrditi što više relevantnih činjenica, ali i da ponudi prostor za različita mišljenja i ideje, bez političkih pristrasnosti i politikantskih kalkulacija. Majska platforma radi na principima nezavisnosti, otvorenosti i inkluzivnosti, sa svešću da je borba protiv nasilja javni interes koji može i treba da okupi celokupno društvo.

Radna grupa za obrazovanje Majske platforme objavila je radnu verziju Izveštaja o uzrocima nasilja u društvu koje pogađa decu i mlade s preporukama za sistemske promene.

Izvor: Centar za prava detetaNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više