Predstavljeno godišnje izdanje regionalnog Indeksa participacije mladih

Objavljeno: 1. februara 2024. godine

Prema najnovijim podacima, 17,1 odsto mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina u Srbiji trenutno je nezaposleno, a od ukupnog broja osoba u zatvorima u Srbiji 35,8 odsto čine mladi ljudi (do 29 godina), što je porast od 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu, rečeno je danas na predstavljanju godišnjeg izdanja regionalnog Indeksa participacije mladih u Domu omladine Beograda, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac.

Na predstavljanju ovog sedmog godišnjeg izdanja Indeksa participacije mladih ukazano je i na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, kao i na rizike poput dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, posebno za mlade žene i one koji žive na selu.

Indeks se meri u okviru projekta “WB&T for EmploYouth” s fokusom na podršku zapošljavanju mladih u NEET statusu – onih koji nisu zaposleni, niti se obrazuju ili obučavaju. Ovaj projekat obuhvata Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Tursku, uključujući mrežu organizacija iz navedenih zemalja, a podržava ga Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos donosilaca odluka prema mladima.

Tokom poslednjih sedam godina, Indeks participacije mladih (YPI) objavljuje se kao mehanizam za dobijanje uvida u širok politički, ekonomski i društveni kontekst koji može osnažiti ili ometati participaciju mladih u društvu. Pokrivajući seriju podataka, prikupljanih od 2016. do 2022. godine YPI pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti za mlade kroz prizmu od 25 indikatora političke, ekonomske i društvene participacije.

Indeks participacije mladih, osim što je ključan alat za donosioce odluka i organizacije civilnog društva, pruža mogućnost poređenja rezultata među pomenutim zemljama regiona. Ovaj proces takođe omogućava praćenje napretka i dobrih praksi ili upozoravanje na negativne pojave koje utiču na mlade u Srbiji, ali i širem regionu.

Pored niza konkretnih podataka političke, ekonomske i društvene participacije, Indeks takođe daje i niz preporuka za unapređenje položaja mladih u regionu. Tako na primer Indeks preporučuje da bi podaci o mladima trebalo da budu lako dostupni na sajtovima javnih zavoda za statistiku, da bi Vlade, parlamenti, političke stranke i omladinske organizacije u regionu trebalo da se strateški bave poboljšanjem pristupa mladih političkim pozicijama a da bi javne institucije trebalo da sprovode mere poput poboljšanja aktivnih politika tržišta rada i programa obuke i prekvalifikacije. Takođe treba podsticati preduzetništvo među mladima, posebno mladim ženama, pružanjem odgovarajuće i kontinuirane administrativne, pravne, tehničke i mentorske pomoći, kao i finansijske podrške.

Celo istraživanje dostupno je na linku OVDE. 

Izvor i fotografija: Fondacija Ana i Vlade Divac