Pregled republičkog budžeta za obrazovanje

Objavljeno: 22. februara 2024. godine

Povodom Svetskog dana socijalne pravde, Unija srednjoškolaca Srbije osvrće se na deo republičkog budžeta koji namenjen za obrazovanje u 2024. godini.

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), kao jedina nacionalna srednjoškolska organizacija u Srbiji, u sklopu Programa javnih politika uradila je desk analizu Budžeta Republike Srbije za 2024. godinu, sa fokusom na budžet namenjen Ministarstvu prosvete i Finansijskog plana Ministarstva prosvete za 2024. godinu.

Cilj ovog Pregleda jeste da pruži uvid u trošenje javnog novca u domenu obrazovanja na republičkom nivou, te i da pruži preporuke za unapređenje transparentnosti trošenja sredstava u domenu obrazovanja.

Pregled bi trebalo da pojednostavi budžet i osobama koje inače ne bi same istraživale i olakša razumevanje republičkog budžeta za obrazovanje. Dokument nije ekspertskog karaktera i kao takvog ga i ne treba posmatrati, već kao pregled javno dostupnih informacija koje smo sakupili. U Pregledu je moguće pronaći dosta različitih tabela sa podacima o ekonomskim klasifikacijama, kontima, iznosima sredstava, izvora prihoda i planiranim rashodima, koje su kopirane iz različitih javnih dokumenata pa će osobe koje se više razumeju će verovatno imati širu perspektivu nego naš tim koji uz ograničeno znanje gleda na dostupne informacije. Sve informacije prikazane u tabelama su u potpunosti kopirane iz javno dostupnih dokumenata, bez dopuna od strane UNSS, te su komentari, zapažanja i pitanja data u samom tekstu ili u fusnotama.

Cilj ovog Pregleda je da ukaže na potencijalni prostor za unapređivanje transparentnosti i komunikacije sa javnosti. Kao jedino nacionalno predstavničko telo srednjoškolaca, Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) želi da aktivno doprinese učešću srednjoškolaca u obrazovnim politikama, što ovaj Predlog omogućava kroz jasan prikaz podataka i informacija, te ne postoji želja za kritikom ili napadom.

Pregled možete preuzeti na sajtu Unije srednjoškolaca, OVDE.