PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Alasi talasaju

Zašto ne bi smo imali bogatiji kulturni život u komšiluku? To je bilo pitanje koje nas je dugo mučilo ali i motivisalo da nešto preduzmemo u lokalnoj zajednici. Prvi put smo razradili ideju, napisali je sa puno nedoumica i aplicirali za finansiranje, negde verujući da je super i da bi bilo sjajno da bude ostvarena. Ideja je bila prepoznata od strane donatora i bila je podržana uz veliku podršku partnera. “Kultura Realno”, kako smo je nazvali, bila je sastavljena od setova edukativnih radionica koje su se održale u Starim Banovcima u parku pored Dunava, na opšte zadovoljstvo i učesnika i nas. Njena realizacija nam je omugućila da uvidimo značaj i snagu udruživanja kao i dobrobiti razmene znanja. Nakon realizovane akcije takođe smo shvatili da je potrebno da se zvanično registrujemo i da nastavimo da se bavimo građanskim aktivizmom.

Tokom godina, kroz organizovanje različitih radionica za različitu publiku smo sazreli, pa samim tim i naše ideje. Rezultat tog razvoja je i projekat “Kulturno nasleđe Alasa” koji smo realizovali u saradnji sa Etnografskim Muzejem u Beogradu koji je dobio finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2016.  Cilj ovog projekta je da se pokaže da muzeji kao državne institucije od nacionalnog značaja mogu efikasnije da se uključe u građenje i unapređenje građanskog društva. Njihovo funkcionisanje u saradnji sa organizacijama civilnog društva može da podstakne poboljšanje kvaliteta tumačenja nasleđa posetiocima. S obzirom da organizacije civilnog društva u najvećoj meri zastupaju neformalan tip učenja, on utiče da usvajanje znanja bude dugotrajno. Muzej se tako približava svojoj publici na jedan nov način, odgovarajući na njene potrebe i interesovanja, pa tako predstavljaju  mesta gde se posetioci sreću sa eksponatima čime im se povećava znatiželja i interesovanje. Uvođenjem muzejskog predmeta u život, doprinosi se stimulaciji procesa saznavanja, te se Muzej približava svojoj publici osavremenjivanjem tumačenja nasleđa različitim tehnikama koje se koriste u nefomalnom obrazovanju. Kako je ustaljena praksa u osnovnoškolskom obrazovnom sistemu Republike Srbije da su u kurikulumima osnovnih škola preporučene posete muzejima, za rad sa decom se u muzejima stvaraju posebni programi prilagođeni određenom školskom uzrastu. Projekat „Kulturno nasleđe alasa“ ne samo da podržava ovaj koncept, nego i odgovara na potrebe nastavnih predmeta. Narodna tradicija je uvedena nakon alarmantnih izveštaja istraživača (etnolingvista, etnologa, folklorista, etnomuzikologa) koji su upozorili na ubrzano odumiranje mnogih važnih elemenata tradicijske kulture i njihov nestanak iz prakse, opticaja i – najzad – iz života samog. Ovaj projekat podržava teoriju i implementaciju aktivnosti koje direktno uvode najmlađe naraštaje kroz odgovarajuću temu usmerenu na revitalizaciju tradicije. To je jedan od načina da se odumiranje tih važnih elemenata tradicijske kulture i njihov nestanak iz prakse spreče ili makar odlože. Realizacijom projekta učenici ne samo što mogu da nauče osnove muzejske delatnosti i shvate značaj muzeja kao institucije, nego kroz zabavu uče i o važnosti kulturnog nasleđa za jednu zemlju, narod ili grupu ljudi.

Projekat je podstakao podizanje i negovanje svesti o kulturnim vrednostima ali i osnažio mogućnosti da one nastave da traju. Nakon završetka projekta, mišlju smo da zajedničke aktivnosti različitih muzeja i državnih isntitucija i OCD-a doprinnose sagledavanju nasleđa i drugih društvenih konstrukata iz šire peprspektive. Ovakvim tipom projekta omogućava se uspostavljanje stabilne saradnje sa organizacijama civilnog društva i podržava se stvaranje prostora za projektno planiranje posebnih sadržaja i aktivnosti koje na različite načine razrađuju i usklađuju rad državnih institucija sa strategijama razvoja zajednice.

Vremenom akcijajući, smo svašta naučili i još uvek imamo puno da naučimo, stoga smo i dalje motivisani da i dalje budemo aktivni, jer je sam aktivizam nepresušni izvor saznanja.

 

 

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više