PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Samo zajedno možemo sprečiti trgovinu ljudima

Ne želimo da budemo članovi društva koje zaboravlja i zatvara oči pred najgrubljim kršenjem ljudskih prava, pred različitim vidovima eksploatacije. Već sedamnaest godina radimo sa žrtvama trgovine ljudima i do danas smo identifikovali i pružili pomoć i podršku za 492 žrtve različitih oblika eksploatacije, među kojima je najveći broj žena i devojčica. U našem radu svakom klijentu i klijentkinji pristupamo individualno, uvažavajući i poštujući njene potrebe i kapacitete, i na taj način organizujemo pomoć i podršku koja im je potrebna. Njihove potrebe u cilju oporavka su naš imperativ. ASTRIN mobilni tim je često na terenu, a ovoga septembra smo posetili klijentkinje i klijente u 5 različitih gradova kako bismo im pružili pomoć u vidu paketa koji su sadržali školski pribor za njihovu decu, hranu, higijenu i odeću.

U sklopu ove septembarske akcije posetili smo klijente i klijentkinje u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Nišu, Smederevu i potrudili se da im olakšamo barem jedan period u svakodnevnoj borbi sa egzistencijalnim problemima. Većina naših klijenata/kinja se suočava sa teškoćama prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih poteba, kako svojih tako i članova svoje porodice. Često su nezaposlene, a neki su i na granici siromaštva. 

Pored osnovnih higijenskih paketa i hrane, potrudili smo se da odnesemo i specifične pakete koje su porodice i klijentkinje birale. Nekima je bila potrebna nova odeća i obuća, drugima školski pribor za veliki broj dece koji je kretao u školu. Osmeh na licima dece, zadovoljstvo naših klijentkinja, njihova gostoprimljivost i zahvalnost su neizmerno bogatstvo i prednost posla koji obavlja ASTRA Mobilni tim i konsultantkinje koje kada nisu na terenu, ostaju u kontaktu sa klijentima/kinjama putem telefona za sve druge vrste pomoći.

Najupečatljiviji utisak prilikom ove akcije ostavila nam je poseta klijentkinje koja je ujedno i korisnica Sigurne kuće. S obzirom na to da socijalna pomoć koju ona dobija nije dovoljna čak ni za lekove koje pije, predstavnice ASTRE su joj odnele higijenski paket, kao i prepisane lekove. Međutim, njena posebna želja je bila da joj kupimo mp3 plejer jer je u kući trenutno sama i smetaju joj trenuci u tišini jer joj se tada prepliću slike traumatskog iskustva koje je preživela prilikom seksualne eksploatacije. Od svega što smo joj doneli, muzici se najviše obradovala i njena sreća je usrećila i sve nas.

Takođe, drugim klijentkinjama smo pomogle i u obezbeđivanja neophodne uniforme za praksu i posao koje su započele. Ekonomsko osnaživanje jeste jedno od krucijalnih momenata u procesu oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima u društvo.

Ovu terenski akciju Mobilni tim ASTRE je završio kod klijentkinje u Čačku. Kako njihova porodica živi na selu i imaju dovoljno hrane koju sami uzgajaju, u ovoj akciji, akcenat je stavljen na odeću i pribor za polazak u školu dece. U razgovoru sa decom, osetili smo njihovu veliku radost što nastavljaju školovanje, uz rečenicu da će im ove godine sve biti lakše jer imaju stvari kao i sva ostala deca u razredu.

Terenski rad ASTRE je deo programa direktne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i čini najveći deo rada same organizacije koji će nastaviti da se sprovodi i u narednim godinama. Zadovoljne i osnažene kllijentkinje nam daju snagu da nastavimo u borbi protiv trgovine ljudima i pomoći osobama koje su preživele neki vid eksploatacije.

„Žrtve su članovi društva čiji problemi predstavljaju sećanja na patnje, nasilje i bol u svetu koje društvo teži da zaboravi.” dr Michael Korzinski

 

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više