Prijavljivanje za Kamp  omladinskog aktivizma.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva zainteresovane mlade da se prijave za učešće na Kampu omladinskog aktivizma.

Učesnici i učesnice kampa imaće priliku da nauče šta je to aktivizam i koji su oblici aktivizma, saznaju šta predstavlja omladinska politika na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou i kako je praktikovati i koji su ključni akteri na svakom od nivoa. Analiziraće se i diskutovati o prioritetnim oblastima za mlade u Republici Srbiji I razgovarati tome koji su to načini za rešavanje problema na koje mogu uticati, tekako dati doprinos svojoj lokalnoj zajednici i pokrenuti društvene promene kroz radionice, kreativne metode i druženje nauče kako da realizuju svoje ideje.

Mladi će razgovarati sa svojim vršnjacima iz cele Srbije o preprekama sa kojima se mladi ljudi susreću i prostoru za aktivno učešće mladih.

Kamp omladinskog aktivizma organizuje se sa ciljem da se umreže mladi koji su motivisani da budu nosioci i nositeljke promena i mladi lideri/ke u svom okruženju.

Kamp omladinskog aktivizma jeste petodnevni trening koji će biti održan od 24. do 29. avgusta 2019. godine u Hotelu Radan u Prolom Banji, gde će se družiti i učiti šezdesetoro kreativnih mladih osoba. Za učešće se mogu prijaviti mladi uzrasta od 15 do 22 godine. Prednost pri izboru učesnika i učesnica imaće mladi iz organizacija članica Krovne organizacije mladih Srbije. Za učešće na kampu mlađima od 18 godina neophodna je saglasnost roditelja.

Rok za prijavljivanje traje do 28. jula 2019. godine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog formulara.

Učešće na treningu je besplatno, a sve troškove, uključujući prevoz, smeštaj i hranu tokom trajanja treninga pokrivaju organizatori.

Za dodatne informacije možete se obratiti na imejl milica.borjanic@koms.rs.