Priručnik: Bezbednost na internetu

 Naziv: Bezbednost na Internetu

Autor: Microsoft

Izdavač: Microsoft

Godina: 2012.

Internet deci i mladima nudi fantastične mogućnosti za otkrivanje, povezivanje i kreiranje. Međutim, prilikom korišćenja Interneta postoje i rizici. Na primer, to je otvoreni prozor u svet koji takođe pripada odraslima i sadrži neodgovarajuće materijale za decu.

Kako roditelji mogu da pomognu deci da smanje ove rizike? Nema jednostavnog odgovora – rizici su različiti i zavise od uzrasta deteta i poznavanja rada na računaru.

Ovaj priručnik treba da pomogne roditeljima i  nastavnicima da prepoznaju potencijalne pretnje na internet i usmere dete na pravilno i odgovorno korišćenje interneta. Priručnik daje savete kako zaštiti lične podatke od zloupotrebe, i kako prepoznati potencijalne pretnje, kao i kako izvršiti prevenciju od zloupotreba.

Tags: