Priručnik: Kako koristiti UN mehanizme u zagovaranju za bolji položaj mladih

Beograd, 28.08.2023.

U saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS kreirala je priručnik o upotrebi UN mehanizama u borbi za bolji položaj mladih.

U procesu kreiranja priručnika, trudili su se da pruže sveobuhvatne odgovore na sva pitanja koja bi mladi, zainteresovani za ove teme, mogli da postave, u nadi da će njegov sadržaj koristiti svima koji svojim radom žele da doprinesu očuvanju ljudskih prava i poboljšanju položaja mladih u društvu.

Izvor: KOMS