Priručnik Nauči, poentiraj

Naziv:  Nauči, poentiraj

Autori: Stanislava Vidović, Milena Golić, Dragana Ćuk Milankov, Zorica Trikić, Jelena Vranjević, Dragana Koruga

Izdavač: GTZ

Godina: Beograd, 2005.

Priručnik Nauči, poentiraj namenjen je osnovnom obrazovanju iz oblasti učeničkih parlamenata -njihovog osnivanja, osnaživanja i podrške. Ali. šta znače učenički parlamenti i koje znanje zahtevaju da bi se rad u njima skladno odvijao i da bi učenici zaista učestvovali u procesu donošenja odluka i izražavanju  opstvenog mišljenja?

Kancelarija Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ), kroz svoj program prevencije konflikta, radila je na izradi različitih edukativnih modela s ciljem kreiranja i uvođenja demokratskih procesa u srednje škole, kako kroz samostalne projekte, tako i kroz saradnju sa partnerskim organizacijama i profesionalcima koji rade sa mladima.

Civilna i moralna edukacija, građanska edukacija, interkulturalno obrazovanje, obrazovanje iz oblasti ljudskih/dečjih prava i obrazovanje iz oblasti prevencije i posredovanja u sukobima – sve ovo obrazovanje ima za cilj da pomogne srednjoškolcima da razviju veštine, znanja i stavove koji će im pomoći ne samo u poboljšanju školskog života već i u svakodnevnim situacijama pripremajući ih za sutrašnje odluke u svetu i njihovom mestu u njemu. Ono im pomaže da razviju takav stil razmišljanja koji će im omogućiti kritičko posmatranje realnosti i mogućnost formiranja sopstvenih, a ne gotovog prihvatanja tuđih stavova i vrednosti.

Tags: