Priručnik Odgoj za građanstvo, odgoj za život

Naziv: Odgoj za građanstvo, odgoj za život (Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse)

Autori: Roberta Barat, Snježana Blagus, Snježana Čubrilo, Sanela Đurđević, Meri Juričev-Dumpavlov, Nataša Jurić Stanković, Vladimir Krušić, Snježana Pacek-Balja, Nataša Roginek, Duška Stojićević, Jasna Šojer, Jasmina Štefan

Izdavač: Hrvatski centar za dramski odgoj, Školska knjiga

Godina: Zagreb, 2017.

Opis preuzet iz uvoda: Priručnik se sastoji od dva jednako važna dijela. U prvome, naslovljenom Dramskopedagoške metode i postupci za nastavu građanskoga odgoja i obrazo­vanja, uvodno naznačujemo neka od glavnih polazišta i obilježja nastave građanskog odgoja i obrazovanja, obilježja koja je blisko povezuju s metodikom dramske pedagogije kao načinom iskustvenoga poučavanja i učenja. Slijedi, za­tim, glavni sadržaj toga dijela priručnika – izbor od pedesetak opisanih i prigod­no klasificiranih dramskopedagoških metoda i postupaka naročito primjenjivih za svrhe i ciljeve nastave građanskoga odgoja i obrazovanja.

U drugome dijelu priručnika naslovljenom Primjeri dobre prakse, kako smo već spomenuli, objavljujemo dvanaest priloga koje potpisuju sudionice našega pro­jekta, i koji su nastali na osnovi njihovih praktičnih iskustava primjene aktivnih metoda u obradi tema i sadržaja građanskoga odgoja i obrazovanja. Posebno isti­čemo da sve obrade nose autorski pečat učiteljica i nastavnica koje su ih osmisli­le, što znači da metode i postupci predstavljeni na edukacijskim radionicama nisu mehanički preslikani, već su autorice smislile vlastite priče putem kojih su obra­đivale nastavne teme ili su poznati, npr. literarni sadržaj, na vlastiti način struk­turirale i pretočile u nastavni proces.

Tags: