Procena potreba organizacija civilnog društva 2019

Resurs centar logo smallPred vama su rezultati istraživanja „Procena potreba organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u 2019. godini“, koje su sprovele Građanske inicijative kroz porojekat Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji, uz podršku Evropske unije. Ovo je prvi od dva izveštaja koji će biti izrađeni tokom trogodišnjeg trajanja projekta (2019 – 20121). Projekat Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji sprovodi konzorcijum organizacija koje predvode Građanske inicijative, sa Lokalnim resurs centrima Foca iz Požege, Narodni parlament iz Leskovca i Bečejsko udruženje mladih (BUM) iz Bečeja, i u saradnji sa partnerima Trag fondacija, Catalyst fondacija, Srbija u pokretu i Centar za socijalnu politku.  Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji (RC) ima ulogu da pruži podršku organizacijama civilnog društva i nefomalnim grupama u Srbiji kroz programe jačanja kapciteta, mentorsku podršku i osnaživanje za učestvovanje u procesu odličivanja i donošenja porpisa. Ovo istraživanje treba da obezbedi kredibilitet i osnovu za rad RC-u, uvažavajući nalaze o potrebama civilnog društva u Srbiji. Takođe, ovaj izveštaj treba da služi i donatorima prilikom kreiranja donatorskih strategija, ali i organima državne uprave koji finasiraju programe i projekte udruženja građana.

Ceo izveštaj se nalazi ovde: