Produžen rok Javnog poziva organizacijama za podnošenje kandidature za učešće u Radnoj grupi za izradu Operativnog plana za sprečavanje korupcije

Obaveštavaju se organizacije civilnog društva da je Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u radnoj grupi za izradu Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika i rok za podnošenje kandidature za članstvo produžen do 11. januara 2021. godine.

Sve informacije o Javnom pozivu i načinu prijavljivanja organizacija civilnog društva mogu se pronaći na:

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/31878/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-podnosenje-kandidature-za-clanstvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-operativnog-plana-za-sprecavanje-korupcije-u-oblastima-od-posebnog-rizika.php