Produžen rok za prijave predloga za jačanje društvene kohezije

Objavljeno: 31. avgusta 2022. godine

Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti boljoj integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji.  

Ovaj javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva u Srbiji i odnosi se na projekte usmerene na jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika/ca u Bujanovcu, Valjevu i Novom Sadu.

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu osnaživanju dijaloga i saradnje između lokalnih samouprava, povratnika/ca i šire lokalne zajednice. Posebno ohrabruju udruženja građana da pošalju inovativne predloge za rešavanje glavnih izazova sa kojima se povratnici/ce suočavaju, uz pristup koji omogućava da se više ovih pitanja reši istovremeno.

Više detalja o konkretnim problemima na koje projektne ideje treba da daju odgovore, kao i o uslovima za podnošenje prijava i kriterijumima za odabir, možete pronaći u Smernicama za podnosioce prijave putem linka koji je dostupan na sajtu UNDP-a, OVDE.

Prijave dostaviti putem elektronske pošte na: integracija.povratnika.rs@undp.org. Rok za podnošenje prijava je 5.9.2022. godine, do 15 časova.