Produžen rok za prijave za Forum omladinske politike 2023

Objavljeno: 15. novembra 2023. godine

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva na omladinsku konferenciju „Forum omladinske politike – Mladi. Mir. Bezbednost”.

Krovna organizacija mladih Srbije je najviše nezavisno predstavničko telo mladih, savez 109 udruženja mladih i za mlade i kao takav je prepoznat kao krovni savez mladih u skladu sa Zakonom o mladima. Već nekoliko godina unazad KOMS okuplja relevantne aktere u oblasti omladinske politike sa ciljem unapređenja participacije mladih u procesima donošenja odluka.

Konferencija će okupiti relevantne aktere u oblasti omladinske politike na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou sa ciljem povezivanja i uspostavljanja stalne platforme za dijalog između različitih aktera omladinske politike, ali i njihove saradnje sa mladim i aktivistima i ostalim mladima. Na Konferenciji biće sagledano trenutna bezbednosna situacija mladih, kao i mogućnosti za njeno unapređenje kroz pokretanje novih programa i aktivno uključivanje mladih.

Očekuje se prisustvo predstavnika nacionalnih i lokalnih institucija, donosioca odluka, međunarodnih organizacija, udruženja mladih i za mlade, đačkih parlamenata kao i drugih partnera i saradnika KOMS-a. Fokus Konferencije će biti na tri oblasti bezbednosti:

1) Bezbednost u školama;

2) Digitalna bezbednost i mentalno zdravlje;

3) Izgradnja mira i bezbednost mladih u zajednici.

Konferencija se održava u Beogradu, 23. novembra u prostorijama Bitef Art Cafe-a, adresa Mitropolita Petra 8, u periodu od 10 do 17 časova.

Prijavite se putem ovog onlajn prijavnog formulara koji je otvoren do petka, 17. novembra do 23:59.

Ukoliko imate dodatnih pitanja,  kontaktirajte programsku asistentkinju KOMS-a, Aleksandru Mihajlović, putem mejla: aleksandra.mihajlovic@koms.rs.

Projekat „Snaga aktivizma” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.