Projekat Promišljanjem do održivog razvoja!

Beograd, 06. mart 2020. godine – Građanske inicijative realizuju projekat podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čiji je cilj promocija održivog razvoja u školama. Prema cilju 4.7 Agende 2030, edukacija o održivom razvoju prepoznata je kao globalna potreba, a kvalitetno i inkluzivno obrazovanje kao mehanizam i potencijalno rešenje za mnoge od izazova održivog razvoja.

U tradiocionalnim školskim predmetima, o održivom razvoju ne priča se dovoljno. Dok su tokom 2018. godine u gimnazije uvedeni novi izborni programi, među kojima je i Obrazovanje za održivi razvoj, to nije slučaj sa srednjim stručnim školama, pa tako učenicima tih škola novi programi nisu dostupni. Zbog toga smo ovim projektom želeli da fokus bude na stručnim školama, kako bi kod učenika povećalo znanje i svest o značaju održivog razvoja.

U 5 škola u Beogradu, profesori građanskog vaspitanje održaće interaktivan čas o jednoj temi održivog razvoja. Cilj ovih časova je da podstiču razvijanje veštine promišljanja, kritičkog mišljenja i argumentovanog zastupanja stavova kod učenika i učenica. Učenici će, nakon časa, imati zadatak da osmisle kreativnu akciju kojom će promovisati jednu od tema održivog razvoja u svojoj školi ili lokalnoj sredini.

#promišljanjemdoodrživograzvojaFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više