Promocija publikacije o seksualnom obrazovanju u Srbiji

Objavljeno: 20. februara 2024. godine

Centar za društveni napredak poziva na promociju publikacije „Seksualna edukacija u Srbiji – Analiza i preporuke” koja će se održati se u Novom Sadu, u subotu, 24. februara u Omladinskom centru CK13 od 19 časova.

Ova publikacija tematizuje seksualno obrazovanje iz različitih aspekata, analizirajući kako sve ono može da izgleda, kako je do sada izgledalo u Srbiji, koji su primeri dobrih i loših praksi u drugim zemljama, te koji modeli mogu biti primenjeni pri njegovoj implementaciji. Publikacija predstavlja rezultat višemesečnog rada na istraživanju ove teme, te predstavlja jedan od prvih koraka na budućim procesima zagovaranja za uvođenje ovakvog programa na sistemskom nivou. Ona je namenjena pre svega aktivstima/kinjama nevladinih organizacija, trenutnim i budućim donosiocima odluka na ovom polju, kao i svima ostalima koji su zainteresovani da se na neki način bave ovom temom, bilo u aktivističkom, istraživačkom ili drugom kontekstu.

Ovaj događaj i izrada publikacije su deo projekta „Seksualno obrazovanje – Analiza mogućnosti i preporuke” koji je podržala fondacija Rekonstrukcija ženski fond.