Radionica za jačanje komunikacijskih kapaciteta udruženja pacijenata Srbije

Objavljeno: 15. januara 2024. godine

Savez udruženja pacijenata Srbije – SUPS, poziva udruženja pacijenata na dvodnevnu radionicu za jačanje komunikacijskih kapaciteta u okviru istoimenog projekta koji zajedno realizuju USOP – Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om i Ministarstvo zdravlja u okviru Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“.

Opšti cilj radionice je osnaživanje udruženja pacijenata da efikasno komuniciraju sa zainteresovanim stranama i zastupaju prava pacijenata.

Radionica nastoji da poboljša komunikacione kapacitete udruženja pacijenata i da ih osnaži da efikasno izraze svoje brige i potrebe u javnom zagovaranju. Krajnji cilj je poboljšanje zdravstvene zaštite pacijenata negovanjem jače i strateške komunikacije udruženja i njihovih zainteresovanih strana.

Očekivan rezultat: Okvir za sveobuhvatan Plan komunikacije i animacije udruženja pacijenata sa zainteresovanim stranama koji obuhvata identifikaciju ključnih komunikacijskih izazova, postavljanje strateških ciljeva, kreiranje poruka za zainteresovane strane, definisanje komunikacionih strategija i raspodelu odgovornosti.

Ukoliko je Vaše udruženje pokretač promena, promoter javnog zdravlja, pravde i jednakih mogućnosti za sve, bavi se zaštitom prava i ima za cilj podsticajno i podržavajuće okruženje za snažan i reprezentativan pokret pacijenata Srbije, idealno je vreme za uticaj, angažovanje i dijalog, prijavom OVDE.

Radionica se održava 23. i 24. januara 2024. godine od 11:00 do 17:00 časova – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju – In Centar, ulica: Cara Lazara 5-7, Beograd, gde će za sve učesnike biti obezbeđen adekvatan prostor za rad, potreban materijal za edukativne  aktivnosti i dobra razmena mišljenja, stavova i nadasve dobre energije.

Rok za prijavljivanje je 19. januar 2024. godine do ponoći!

Agenda sa satnicom i opisom aktivnosti radionice za jačanje komunikacijskih kapaciteta udruženja pacijenata Srbije će biti prosleđena prijavljenim učesnicima 20. januara 2024. godine.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija, Đurica Stankov, predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije će odgovoriti na sva Vaša pitanja kontaktom na office@savezpacijenata.org ili telefon: +381 60 50 30 402.