Razvoj omladinskog rada u ruralnim krajevima

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada zajedno sa Centrom za kulturu i obrazovanje Sonta, koji je nosioc projekta, i ostalim partnerima  – Pokretom Gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca, Balkan Idea-om iz Novog Sada i Urban Streamom iz Požarevac raspisuje poziv za učešće na pilot projektu za razvoj omladinskog rada u ruralnim krajevima Srbije pod nazivom Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji? 

Ovo je višemesečni projekat namenjen omladinskim radnicima/cama, liderima/kama  i mladima iz četiri okruga u Srbiji koji je osmišljen sa ciljem da se, u saradnji sa projketnim timom, istraži ruralni omladinski rad, odnonosno u kojoj meri se ruralni omladinski rad sprovodi i to kroz različita mapiranja i animiranje mladih u različitim ruralnim krajevima Srbije.

Više informacija o projektu i uslovima za prijavu možete pronaći u pozivu.

Prijave su otvorene do 20. 07. 2019. do 17 časova, a formular možete ispuniti na ovom LINKU.

Sve dodatne inbformacije možete dobiti putem e-mail adrese ckosonta@gmail.com ili na broj telefona +381693813609.

Pilot projekat Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji? (Rural Youth Work in Serbia – What is happening to it?) se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske Omladinske Fondacije Saveta Evrope.