Realizovane obuke za zaposlene u organima javne uprave i predstavnike OCD

Objavljeno: 26. aprila 2022. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, realizuje obuke za zaposlene u organima javne uprave i predstavnike organizacija civilnog društva na temu „Saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog društva uprocesu donošenja odluka“.

Tokom dvodnevnih obuka učesnici su imali priliku da se upoznaju i diskutuju o značaju saradnje između javnog sektora i udruženja i drugih organizacija civilnog društva koje okupljaju građane, oko pitanja koja su u opštem interesu i predstavljaju najaktivniji deo zainteresovane javnosti. Takođe, na radionicama su predstavljeni i pravni, stratški i institucionalni okviri za učešće građana i OCD uprocesu donošenja odluka, kao i brojni mehanizmi koje oba sektora imaju na raspolagađu kako bi unapredili međusobnu saradnju.

Obuke su realizovane u okviru projekta „Dijalog promena“ kojim koordinira Beogradska otvorena škola, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Izvor: BOŠ