Regionalna konferencija projekta „WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“

 

 

Objavljeno: 12. februara 2024. godine

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva na Regionalnu konferenciju  projekta „WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj“.

Projekat koordiniraju u saradnji sa partnerskim organizacijama Partners Albania for Change and Development (Albanija), NVO Prima (Crna Gora), Youth Alliance Krusevo (Severna Makedonija) i Community Volunteers Foundation (Turska)  koje, zajedno sa 68 organizacija civilnog društva, čine Mrežu Omladinski Hub Zapadnog Balkana i Turske.

Konferencija će se održati  22. februara  u hotelu Golden Tulip Zira, Ruzveltova 35, Beograd.

Na Konferenciji će biti predstavljeni glavni rezultati postignuti na kraju četvorogodišnje implementacije projekta čiji je glavni cilj bio da doprinese jačanju regionalne saradnje, participativnih demokratija i procesa približavanja Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu i Turskoj u oblasti  zapošljavanja mladih i položaja mladih u NEET statusu (koji nisu zaposleni, niti u procesu obrazovanja ili obuka).

Konferencija, kao jedan od najvećih događaja na temu učešća mladih, okupiće oko 100 relevantnih aktera omladinske politike  na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Predlog agende nalazi se u prilogu.

Možete se registrovati OVDE.

Službeni jezik projekta je engleski.

Radni jezici Konferencije biće engleski i srpski, biće obezbeđen simultani prevod na/sa ovih jezika.

Izvor: Fondacija Ana i Vlade DivacNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više