Regionalna radionica za omladinski aktivizam

Objavljeno: 22. januara 2024. godine

Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, organizuje sedmodnevni program edukacije mladih za građanski aktivizam BOLD Winter Hub – „Mladi su (ZA) rešenje” u Novom Pazaru od 11. do 17. marta 2024. godine.

Evropski pokret u Srbiji sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima na temu evropskih vrednosti i značaja evropske integracije Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, zalaže se za poseban fokus civilnog društva na osnaživanje mladih kao lidera promena. Međutim, mladi se suočavaju sa brojnim izazovima u pokušajima da promene stvari, svesni toga – rešili su da pitaju mlade kroz Mapiranje potreba za podrškom u realizaciji aktivističkih inicijativa – kakva podrška je potrebna, na koji način i sa kojim ciljem. Mladi, ambiciozni i društveno radoznali ljudi, pomogli su im da pažljivo kreiraju interaktivni sedmodnevni program namenjen sticanju znanja i veština za samostalni razvoj aktivističkih ideja oblikovanih u projekte – te da pomognu mladima da od ideje dođu do realizacije, time da im omoguće da lakše dođu i do podrške za realizaciju svojih ideja.

Program nudi interaktivna predavanja, radionice, praktičan samostalni rad i rad u grupama, pitch ideja i davanje povratnih informacija, kao i druženje, povezivanje i razmenu ideja među mladima i profesionalnim trenerima i ekspertima.

Ukoliko imate ideju kako da doprinesete rešavanju nekog od problema u svojoj lokalnoj zajednici u vezi sa temama ljudskih prava, zapošljavanja i radničkih prava, zaštite životne sredine, cirkularne ekonomije, socijalnog preduzetništva, obrazovanja, medija i dr. prijavite se da postanete deo ekipe od 40 mladih ljudi koji će steći znanje o razvoju projektnih ideja, pisanju projektnih predloga, najvažnijim segmentima realizacije projekta, budžetiranju, razvoju i plasiranju kampanja, ali i o EU vrednostima i praksama i primerima aktivizma u različitim oblastima društvenog delovanja.

Nakon završetka sedmodnevnog programa edukacije, mladi polaznici/ce imaće priliku da kroz mentorski rad sa ekspertima pretvore svoje ideje u gotove projektne proizvode za čiju podršku mogu da zagovaraju kod različitih donatora. Na kraju, rad mladih u okviru programa, biće publikovan u okviru publikacije „Mladi su (ZA) rešenje“ u cilju promocije omladinskog pogleda na rešavanje problema i izazova u lokalnim zajednicama – glas mladih mora da se čuje!

Formular za prijavu dostupan OVDE.

Prijave su otvorene do petka, 9. februara do 15 časova.

CILJ PROGRAMA: Podrška mladima u sticanju znanja i veština za samostalni razvoj aktivističkih ideja oblikovanih u projekte.

CILJNA GRUPA PROGRAMA: Program je namenjen mladima uzrasta 18 do 30 godina, na prostoru Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, a koji imaju ideju kako da doprinesu rešavanju izazova u lokalnim zajednicama.

SADRŽAJ PROGRAMA: Interaktivna predavanja, radionice, samostalni i grupni rad i mentorska podrška u 5 segmenata: EU vrednosti i prakse, Aktivizam (ljudska prava, mediji, demokratija, vladavina prava, zapošljavanje, socijalni rad, socijalno preduzetništvo, ekologija i dr.), Projektni menadžment, Komunikacija i kampanje, Budžetiranje i fundrejzing.

RAD NAKON PROGRAMA: Mentorski rad sa ekspertima biće obezbeđen svim učesnicima do 11. maja 2024. godine. Format i dinamika mentorskog rada biće dogovorena sa odabranim učesnicima/ama nakon sedmodnevnog programa.

PROGRAM JE VAŽAN MLADIMA JER MLADI IMAJU PRILIKU DA:

  • Steknu praktična znanja i veštine u aktivizmu;
  • Informišu se o aktuelnim aktivističkim temama;
  • Podstaknu razvoj liderskih veština i liderskog duha;
  • Umreže se sa mladima u regionu;
  • Svoju aktivističku ideju pretvore u projektni predlog.

 

NA PROGRAMU SU OBEZBEĐENI TROŠKOVI: smeštaja, obroka i osveženja, prevoza (učesnici/ce samostalno obezbeđuju prevoz, a Evropski pokret u Srbiji refundira putne troškove putem elektronskog računa po završetku Programa).

Izvor: Evropski pokret u Srbiji