Regionalni konkurs za feminističku priču

Objavljeno: 24. januara 2024. godine

Udruga za ženska ljudska prava i razvoj demokracije Adela iz Osijeka raspisuje regionalni konkurs za neobjavljenu kratku priču.

Tema priče je feministički lik žene radnice čime žele odati priznanje svim radnicama i revolucionarki Adeli Pavošević (1897.-1928.) jednoj od najvažnijih figura radničkog pokreta u razdoblju između dva svetska rata zbog čega je u istoriji poznata i kao „osječka Rosa Luxemburg“. Bila je organizatorka niza protesta, pokretačica radničkih novina i borkinja za društvenu ravnopravnost.

Lik je gradivni element kratke priče, a fokus na feminističkom liku žene radnice i uspeh u prezentaciji lika u kratkoj priči biće ono na temelju čega će odlučivati članice žirija.

Konkurs je otvoren od 23. januara do 24.marta 2024. godine, a priče koje pristignu nakon ponoći, tj. s datumom 25.3.2024., neće se uzeti u obzir.

Više o konkursu i pravilima konkursa za kratku priču na temu feminističkog lika žene radnice u kratkoj priči, OVDE.