ReLOaD 2 – 7 lokalnih samouprava otvara javne pozive za organizacije civilnog društva

 

 

Beograd, 12.04.2022.

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sedam lokalnih samouprava u Srbiji raspisaće do kraja aprila javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji mogu da doprinesu lokalnom razvoju. Javne pozive će otvoriti Grad Kruševac, Uprava za omladinu i sport grada Novog Sada, Grad Subotica, kao i opštine Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja i Topola.

Cilj ovih javnih poziva je da, jačanjem saradnje sa organizacijama civilnog društva, lokalne vlasti u ovim gradovima i opštinama unaprede kvalitet javnih usluga koje pružaju građanima i građankama.

Kroz javne pozive će biti podržani projekti OCD koji doprinose unapređenju položaja i kvaliteta života mladih i pripadnika i pripadnica ranjivih grupa, kao i drugi projekti koji su u skladu sa razvojnim prioritetima ovih sedam lokalnih samouprava, poput unapređenja javnog zdravlja, zaštite životne sredine i razvoja turizma i kreativnih industrija.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da prijave putem pojedinačnih javnih poziva koje će svaka lokalna samouprava zasebno raspisati tokom aprila 2022. godine.

Prvi javni poziv otvorila je opština Vrnjačka Banja, a rok za prijavu je 12. maj. Info-sesija o ovom javnom pozivu biće održana 14. aprila 2022. Više informacija se može pronaći na internet stranici Vrnjačka Banja – ReLOaD2. Novi Sad i Kruševac otvorili su javne pozive 11. aprila, a rokovi za prijavu su 9. maj (Novi Sad) i 13. maj (Kruševac). Info-sesija o javnom pozivu u Novom Sadu odžaće se 12. aprila, a u Kruševcu 13. aprila. Više informacija možete naći na internet stranicama gradova Novi Sad i Kruševac. Dokumentaciju možete preuzeti ovde: za Novi Sad, za Kruševac.

Svi detalji o uslovima, rokovima i načinu prijave, kao i sva neophodna dokumentacija, biće po otvaranju ostalih javnih poziva dostupni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava, kao i na sajtu https://www.rs.undp.org/.

Za realizaciju najuspešnijih projektnih predloga koji pristignu na javne pozive u 2022, biće izdvojeno ukupno do 525.000 USD, odnosno do 75.000 USD po lokalnoj samoupravi što, osim sredstava koje je obezbedila EU, uključuje i sufinansirajuća sredstva lokalnih samouprava.

U toku trajanja javnih poziva biće organizovane obuke i obezbeđena mentorska podrška za predstavnike i predstavnice zainteresovanih OCD o pripremi i upravljanju projektima. Tačan datum i mesto održavanja ovih obuka biće objavljeni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivima zainteresovane OCD mogu da pošalju na adresu: reload.rs@undp.org.

 

*** Javni pozivi za finansiranje projekata organizacija civilnog društva raspisuju se u okviru projekta „ReLOaD2 – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više