RYCO trening za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Beograd, 20. jun 2023. godine

Lokalna kancelarija Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Srbiji otvara poziv za učešće na treningu za jačanje kapaciteta u pripremi projekata mobilnosti, regionalne saradnje, pomirenja i aktivizma mladih na Zapadnom Balkanu, za predstavnike/ce organizacija civilnog društva iz Srbije. Trening se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji od 20. do 23. jula.

Opšti cilj treninga je da unapredi znanje i ojača kapacitete organizacija civilnog društva da samostalno i uspešno pripremaju predloge projekata, uz poštovanje principa inkluzivnog učešća mladih i rodne ravnopravnosti. Kroz četvorodnevni trening, učesnici/e će dobiti teorijsku osnovu, kao i priliku da praktično i samostalno u manjim grupama rade na razvijanju elemenata univerzalnih u projektnim aplikacijama – od obrazlaganja opravdanosti ideje, preko postavljanja ciljeva i aktivnosti, do formiranja realističnog budžeta i promišljanja odnosa sa javnošću.

Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, koji nemaju, ili imaju vrlo malo iskustva u pripremi predloga projekata i njihovom izvođenju. Smernice i alati predstavljeni na treningu olakšaće zainteresovanim predstavnicima i predstavnicama OCD apliciranje na peti RYCO poziv za projektne predloge, koji će biti otvoren u julu 2023. godine.

Rok za prijavu je 2. jul 2023. godine (do kraja dana).

U ime jedne organizacije može se prijaviti isključivo jedna osoba. Prijave se vrše popunjavanjem formulara, OVDE.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti Đorđu Cvijoviću, savetniku za program u RYCO LBO Srbija, na djordjo.cvijovic@rycowb.org.