Saopštenje NKSS-a povodom kašnjenja konkursa

Objavljeno: 14. februara 2024. godine

Ovde u celosti prenosimo saopštenje Nezavisne kultune scene Srbije povodom kašnjenja konkursa Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Sekretarijat za kulturu Grada Beograda nastavlja sa negativnom praksom kašnjenja raspisivanja godišnjeg konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi iz budžeta Grada Beograda. Uz to, ne postoji nikakva zvanična informacija o potencijalnom datumu raspisivanja niti datumu objave rezultata konkursa.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije ukazala je više puta na negativne posledice kašnjenja javnih konkursa, jer radnicima i radnicama u kulturi ne ostavlja dovoljno prostora za sprovođenje aktivnosti na godišnjem nivou, a samim time ni da ostvare dugoročna planiranja.

Sve to izrazito negativno utiče na kulturnu produkciju i ponudu u Beogradu jer odlaže realizaciju projekata i programa prema kraju godine. U takvoj situaciji stalnog kašnjenja i pomeranja rezultati konkursa budu objavljeni pred kraj drugog kvartala godine, potom procedura potpisivanja ugovora i isplate novca traje predugo i tim tempom većina organizacija projekte može da realizuje tek na jesen ili zimu. Budući da su programi cele nezavisne scene sabijeni u tako kratak vremenski period, dolazi do neravnomernog prisustva kulturnih sadržaja tokom godine, čime je najviše oštećena publika, koja je lišene programa tokom prvih, čak devet meseci u godini, a pred kraj godine, nemoguće je pratiti programe, jer se niko ne može naći na deset mesta istovremeno. Sve ovo loše utiče na razvoj publike, a to je glavni razlog zbog koje programe pravimo.

Pojavljuje se i nepotrebna prepreka u pogledu izvodljivosti, jer zbog okupiranosti materijalnih resursa, kao što su prostori (galerijski, koncertni, muzejski, itd) dolazi do nepotrebnog manjka kapaciteta u vreme realizacije projekata. Premalo vremena za planiranje, organizaciju i realizaciju projekata i programa neminovno utiče na uslove rada u kulturi, kvalitet projekata i načine distribucije umetničkih programa, a radnike i radnice u kulturi stavlja u poziciju neizvesnosti i nesigurnosti koju uprava Grada sistematski održava ili čak pogoršava.

Podsećamo da mnogi od tih projekata nastaju kao deo međunarodne saradnje, pa se ovim kašnjenjima domaći organizatori dovode u neprijatan položaj, a naši umetnici bivaju marginalizovani u odnosu na inostrane kolege.

Apelujemo na Sekretarijat za kulturu Grada Beograda da u najkraćem mogućem roku raspiše konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2024. godinu kako bi se umanjila šteta koja nastaje usled ovakve loše prakse upravljanja kulturom u glavnom gradu.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Fotografija: Luka Knežević