Saopštenje – Protest na Bežaniji: Beogradu je potrebna suštinska participacija

Objavljeno: 10. maja 2022. godine

Povodom reakcija javnosti usled najave izgradnje tri solitera visine do 120m na obodu stambenog naselja na Bežanijskoj kosi, stručna organizacija Nova planska praksa zatražila je od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove i Komisije za planove Skupštine grada Beograda da organizuju javnu prezentaciju nacrta planskog dokumenta i pokrenu niz dodatnih aktivnosti radi otvaranja stvarnih mogućnosti da se zahtevi zainteresovanih građana čuju i uključe u formiranje planskog rešenja za ovaj deo Beograda.

Za kratko vreme, građani su se udružili i prikupili preko 5000 potpisa protiv nacrta izmena i dopuna PDR kojim se predviđa izgradnja 3 stambeno-poslovna solitera visine 100 do 120m na Bežanijskoj kosi, sa ciljem da postanu “oblikovni i simbolički reper Bežanijske kose, Novog Beograda i Beograda uopšte”. Nacrt izmena i dopuna PDR je na javnom uvidu u periodu od 11. aprila do 16. maja 2022. godine, a obuhvata blok između Bulevara Arsenija Čarnojevića, kompleksa studentskog SC i ulica Blagoja Marjanovića Moše i Partizanske avijacije – Novi Beograd.

Održavanje javne sednice Komisije za planove predviđeno je 31. maja u 13 časova. Međutim, primetan porast nezadovoljstva i eskalacije građanske neposlušnosti tokom održavanja javnih sednica ukazuje na to da one ne pružaju mogućnost da sve zainteresovane strane, a posebno građani, zaista izvrše uticaj na formiranje planskih rešenja. Kao odgovor na eskalaciju nezadovoljstva građana u proteklom periodu, odlučivanje o planskim dokumentima se učestalo izmešta “na ulicu”, doprinoseći daljem obesmišljavanju participativnog procesa. Umesto toga, a zarad zaštite interesa svih uključenih strana, institucije se moraju okrenuti proširivanju institucionalnog dijaloga tako da se omogući suštinsko uključivanje javnosti u proces izrade planskih dokumenata radi utvrđivanja sadržaja javnog interesa i načina balansiranja sa privatnim interesom i incijativama zastupljenim na konkretnom području.

Organizacija Nova planska praksa sprovela je uporednu analizu zakonskog okvira participacije i načina na koji se participativni proces sprovodi u Beogradu, sa ciljem preciznog identifikovanja dometa postojećeg zakonskog okvira i identifikacije prostora za unapređenje prakse uključivanja javnosti u proces izrade planskih dokumenata. Analiza je ukazala na to da nadležne institucije praktikuju ispunjavanje minimuma zakonom propisanih uslova uključivanja javnosti u donošenje odluka, sa ciljem ispunjavanja formalnog okvira, a bez suštinskog otvaranja dijaloga o predloženim planskim rešenjima.

U okviru istraživanja “Javnost na distanci – demokratija u krizi” koje je Nova planska praksa sprovela, formulisan je i set preporuka za unapređenje ovih procesa. Istraživanje i preporuke su dostupni na ovoj adresi.

Podsećaju da je nedavno javnosti predočen predlog koncepta politike kojim je, u ime digitalizacije, najavljeno sužavanje prava građana da učestvuju u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, i to kroz obavezu dokazivanja pravnog interesa. Bez zvaničnog objašnjenja do danas, a isključivo zbog pritiska javnosti, ovaj predlog je povučen sa javne rasprave. Više o tome, OVDE.

Set preporuka za poboljšanje održavanja javnih uvida i participativnih procedura Nova planska praksa sprovela je i publikovala u okviru projekta podržanog od strane Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, i u kooperaciji sa Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.