Saopštenje za javnost – Ni jedna žena manje!

Objavljeno: 16. maja 2022. godine

Autonomni ženski centar  je 13. maja izdao Saopštenje za javnost nakon što su mediji izvestili o ubistvu dve žene, od kojih se jedna prethodno obraćala nadležnim institucijama za pomoć. U Srbiji je od početka godine ubijeno trinaest žena, od čega osam u porodično-partnerskom kontekstu. Ne smemo dozvoliti da se svest o ovom problemu svede na brojku i jednu više koju ćemo dodati u niz. Ubijene žene su nečije majke, sestre, bake, tetke. Ključno pitanje koje treba postaviti je da li u Srbiji postoje mehanizmi i mere koje mogu da zaustave ovaj niz?

Podsećamo da se bliži Dan sećanja na žene žrtve nasilja (18. maj) koji je ustanovljen na inicijativu ženskih organizacija u Srbiji upravo zbog toga što je bilo primetno da je neophodna mnogo snažnija institucionalna i društvena reakcija u cilju sprečavanja femicida. Porazno je i alarmantno da danas, sedam godina nakon toga, imamo saznanja da se svaka druga žena ubijena u porodično-partnerskom kontekstu obraćala nadležnim institucijama za pomoć. Izneverena su obećanja data žrtvama nasilja, institucije su zakazale u zaštiti života žena, dok smo kao društvo poklekli u tome da stvorimo nultu toleranciju na nasilje i atmosferu podrške za žrtve.

Imajući u vidu intenzitet i učestalost nasilja prema ženama i smrtne ishode koji ga prate, u Srbiji bi se svakog dana moralo delovati kao da je dan borbe protiv femicida. Ovo očekivanje je proisteklo iz brojnih zakona, strategija i mera koje su ustanovljene s ciljem suzbijanja nasilja prema ženama, i od njega ne smemo odustati. To dugujemo ženama koje ne možemo da vratimo, kao i svim budućim generacijama žena. Ni jedna žena manje!

Izvor: AŽC