Saopštenje za medije o novim projektima Instituta za istraživanje korupcije „Kareja”

Objavljeno: 19. juna 2023. godine

U okviru svojih strateških opredeljenja koja se odnose na oblikovanje i primenu antikorupcijske politike, u širem smislu osnaživanje vladavine prava Institut za istraživanje korupcije „Kareja“ iz Pančeva, realizuje dva nova projekta.

U okviru Craetive box podrške, SMART Balkans je podržao Karejin projekat „Autohtona škola vladavine prava – Kukulovce 2020”. Reč je o specifičnom prikazu vladavine prava, kroz interaktivnu satiričnu predstavu, koja je nastavak već preduzetih aktivnosti u Kukulovcima.

Takođe, u okviru SMART Balkans podrške, Kareja realizuje i projekat pod nazivom „Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivna ”, koji je usmeren na aktuelnu izradu teksta Nacrta nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Do sada su održane tri konsultacije sa organizacijama civilnog društva i aktivistima koji su opredeljeni za borbu protiv korupcije.

U narednim mesecima očekuju ih neuobičajene antikorupcijske aktivnosti, koje će Kareja u skladu sa jednim od svojih osnovnih prinicipa – decentralizacijom, realizovati u više gradova. Oba projekta teže povezivanje društva u najširem smislu od građana, organizacija civilnog društva i medija do donosioca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, institucija (MUP, tužilaštvo, sudovi, Agencija za sprečavanje kopupcije i drugi) nadležnih za borbu protiv korupcije. To bi trebalo omogući ostvarivanje svojevrsnog pritiska na nadležne državne institucije da što pre kreiraju i primene adekvatne antikorupcijske politike i uspostave vladavinu prava.

Generalni cilj projekata je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlantske integracije Srbije, kroz osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih mreža za snažnu i aktivnu ulogu u stvaranju ambijenta vladavine prva u društvu za održivi razvoj Srbije: snažnije, održivije i dinamičnije OCD u Srbiji, povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promene kroz OCD koje promovišu borbu protiv korupcije, posebno protiv političke korupcije i organizovanog kriminala, kao i povećana svest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao značajnim razvojnim inicijativama u Srbiji kao delu Zapadnog Balkana.

Navedene projekte Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više