SAOPŠTENJE ZA MEDIJE- REGIONALNA KONFERENCIJA Pomoć na putu – zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju

Beograd 3. decembar 2018. godine – Povodom završetka projekta “Pomoć na putu – zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju”  30. novembra je održana Regionalna Konferencija u Hotelu Metropol. Konferenciju je organizovala Fondacija Ana i Vlade Divac, koja je i sprovodila projekat u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund, Novosadskim Humanitarnim Centrom i Helsinškim komitetom za ljudska prava iz Makedonije, a uz podršku još 20 organizacija iz Srbije i Makedonije, koje su članice mreže “Pomoć na putu”.

U uvodnim govorima, gostima se obratio Nicolas Bizel, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je podvukao značaj podrške nevladinog sektora i posebno istakao:

  • Značajno je što su deca migranti od 7 do 14 godina u Srbiji imala mogućnost da budu uključena i u obrazovni proces i to je nešto što bismo voleli da se nastavi. Briga o ranjivim grupama migranata je naš zajednički posao, uz podršku vlasti, kao i civilnog sektora.

Bojana Stanić, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavila je kako je Ministarstvo bilo uključeno od početka migrantske krize i imalo veoma dobru saradnju sa svim Institucijama koje su bile deo ovog procesa. Dodatno je izrazila zahvalnost i organizacijama civilnog sektora, koje su bile deo ovog projekta i naglasila da kriza nije završena i zato želimo da nastavimo saradnju sa Evropskom unijom i da nađemo nove donatore da nastavimo aktivnosti koje smo do sada sprovodili.

  • Uvek smo se trudili da pažljivo pratimo okolnosti pod kojima je migrantska kriza menjala svoje tokove i pružimo pomoć u onim sferama u kojima je najpotrebnija. Samo umrežavanjem i zajedničkim radom mogli smo da dođemo do rezultata – zato smo formirali mrežu od 20 organizacija civilnog društva u Srbiji i Makedoniji, koji su svakodnevno bili na terenu i izveštavali –rekla je Ana Koeshall, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac i dodala da su na osnovu te građe kreirane preporuke za državne organe i donosioce odluka kako na najbolji način da upotrebljavaju postojeće mehanizme za zaštitu ljudskih prava i unapređenja domaćeg zakonodavstva u oblasti azilnog postupka.

Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije istakla je koliko je važna uloga Komeserijata kao spona između državnih organa i institucija i da iako je ovom projektu kraj, Komesarijat nastavlja saradnju sa Evropskom unijom i dalje kada su u pitanju migracije.

O izazovima sa kojima se suočavaju migranti prolazeći kroz zemlje zapadnog Balkana govorili su i predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije, koji su takodje i predstavili su rezultate  i preporuke ovog dvogodišnjeg projekta.

Projekat “Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju” finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava.