Međutim i u tom periodu bilo je ljudi koji su sarađivali i održavali kontakt. « Postajale su antiratne akcije u kulturi, inicijative solidarnosti, peticije, performansi…», navodi Jelena Mihajlov, menadžerka udruženja Kreativno mentorstvo. Ovo udruženje pokrenulo je projekat Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation koji okuplja stručnjake i mlade angažovane u oblasti kulture i umetnosti iz Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Žele da unaprede veze i kontakte na Zapadnom Balkanu, da stvore osnove buduće kulturne mreže mladih društveno i politički osvešćenih. «Mladi bi trebalo da budu svesni pređašnjih inicijativa. To nije znanje radi opšte kulture već izgradnja svesti da je drugačije moguće i da, ulažući u tu saradnju danas, sprečavamo da nam se istorija ponavlja», smatra Mihajlov.

Mentori su takođe učesnici u projektima regionalne saradnje koji su održavali zajedništvo i bliskost u proteklim burnim decenijama. Koristeći bogato iskustvo i poznavanje regiona, svaki mentor zadužen je za po jednu grupu koju čini po jedan učesnik iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedna od metorki je i Marijana Cvetković, istoričarka umetnosti, menadžerka u kulturi i ekspertkinja u oblasti modernog plesa.

«Radim sa troje predivnih ljudi – momkom iz Albanije i dve devojke – iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Oni biraju temu i tehniku u okviru koje žele da razviju svoj projekat, dok ja facilitiram proces i dajem sugestije. Pored realizacije projekta mislim da je najbitniji taj doživljaj i iskustvo saradnje», ističe Cvetković.

Marijanina grupa odabrala je zanimljivu, ali zahtevnu temu – uporedni prikaz i afirmaciju spomeničkog nasleđa iz doba socijalizma u Albaniji i Jugoslaviji. Još jedan projekat uporednog prikaza kulturne saradnje imala je grupa Kristine Kapetanov, mlade umetnice iz Beograda, angažovane u pozorištu za decu. Međutim, pandemija, kao i posebni uslovi života i rada tokom vanrednog stanja, naterali su ih da promene temu.

«Shvatili smo da bismo, u trenutnoj situaciji kada su granice zatvorene i kada smo limitirani sa više strana, mnogo korisnije mogli da pokažemo kako se svako od nas snalazi tokom pandemije. Kako se dovijamo gotovo na isti način da kultura i umetnost prežive i koliko smo u tom smislu slični i koliko su nam iskustva identična», kaže Kapetanov.

Pored iskustva, bitno je istaći i ulogu koju su kultura i umetnost imali u toku vanrednog stanja i koliko su nam pomogle da preživimo taj period. «Meni je ovaj projekat doneo puno kontakata, divnih ljudi i inicijativa. I ranije sam radila u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, a ovo mi je prvi put da imam prilike da radim sa ljudima iz Federacije i iz Albanije. Pored poslovne saradnje i perspektive, sa ovim ljudima sam ostvarila i jedno trajno prijateljstvo», zaključuje mlada glumica iz Beograda.

Projekti koji rade na pomirenju i stvaranju veza na prostoru Zapadnog Balkana su uvek izazovni i puni divnih otkrića, prijatnih iznenađenja i dragocenih rezultata – bili oni u formu umetničkog dela, događaja, inicijative ili jednostavno – dugoročnog prijateljstva i izgradnje poverenja. Ovaj projekat vodi udruženje Kreativno mentorstvo iz Beograda, u partnerstvu sa OKC „Abrašević” iz Bosne i Hercegovine i „RRuga me Pisha” iz Albanije, finansiran je u okvritu drugog poziva za dodelu sredstva RYCO – Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Regionalna kancelarija nastala je po uzoru na francusko-nemačke omladinske inicijative koje su radile na pomirenju nakon Drugog svetskog rata i okuplja mlade iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Rad RYCO i šema grantova podržava Evropska unija.  Trenutno je otvoren najnoviji, četvrti poziv za dodelu grantova RYCO za koji se može poslati prijava do 12. oktobra 2020. Više informacija o samom pozivu možete dobiti putem ovog linka.