Saradnja Resurs centra i ekoloških OCD

“Organizacije civilnog društva moraju da stalno razvijaju sopstvenu komunikacionu strategiju i unapredjuju odnose sa medijima”, rekao je Vukašin Obradović, saradnik u Resurs centru Građanskih inicijativa na seminaru “Korupcija u zaštiti životne sredine – tako stoje stvari”, održanom od 4. do 7. jula na Mokroj gori.

Obradović je, osim detaljnog upoznavanja polaznika seminara sa teorijom i tehnikom  komunikacije sa javnošću, predstavio i  kapacitete Resurs Centra koji stoje na raspolaganju organizacijama civilnog društva kao pomoć i mogućnost da upoznaju javnost sa svojim aktivnostima.

“Resurs centar želi da rezltate vašeg rada predstavi na višem nivou komuniciranja sa javnošću I da kvalitetno unapredi komunikaciju kroz složenije novinarske forme”, kazao je Obradović.

On je učesnicima seminara napomenuo da Resurs centar pomaže organizacijama civilnog društva u sprovođenju aktivnosti objavljivanjem informacija o aktuelnim projektima na web stranicama i društvenim mrežama, uredjivanju promotivnog materijala i pruža pomoć u obucu za javne nastupe.

Seminar na Mokroj gori organizovao je Podrinjski antikorupcijski tim (PAKT) i Ekološko udruženje “Rzav”, u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje  pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.