Sastanak u Atini u okviru projekta ECSTALE

Beograd, 15.06.2022.

U Atini je od 7. do 10. juna održan sastanak u okviru projekta ECSTALE u kom učestvuju organizacije iz 7 zemalja (Grčka, Bugarska, Italija, Kipar, Estonija, Izrael i Srbija), kao i trening za podizanje kapaciteta partnerskih organizacija na teme javnog zagovaranja, uključivanja zajednice, crowdfunding mogućnostima, inovativnim praksama u organizacijama u Atini i Grčkoj i slično.

Trening su držali članovi vodeće organizacije HIGGS iz Atine i predstavili su i svoje primere dobre prakse.

Nakon treninga, kroz studijske posete, videli smo lokalne organizacije iz Atine koje se bave pravnom pomoći migrantima, socijalnim preduzetništvom, distribucijom lekova za najsiromašnije, terapijom kroz komunalnu umetnost i slično.

Ova poseta Atini bila je veoma inspirativna i zanimljiva, a imali smo prilike da čujemo mnoge inovativne primere prakse koji će nam pomoći u daljem radu.

U pripremi je i Priručnik sa primerima iz svih zemalja partnera na projektu koji će biti dostupan na engleskom i srpskom jeziku.