Save the Children traži konsultanta/kompanije s ciljem izrade operativnog priručnika za Nacionalni Kontakt Centar za bezbednost dece na internetu u Republici Srbiji

Beograd, 18. februar 2019. godine- Save the Children veruje da svako dete zaslužuje budućnost. U zemljama severozapadnog Balkana rade svakog dan kako bi za decu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja.
Kada se pojave krize i kada su deca najranjivija, oni su uvek među prvima koji dođu da pomognu i među poslednjima koji odlaze. Save the Children postiže dugotrajne rezultate za milione dece, uključujući onu decu do koje je najteže doći.
Daju sve od sebe za decu – svaki dan i u vreme kriza – transformišući njihove živote i budućnost
koja je pred njima.

Svrha i cilj angažmana:

Za potrebe projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu
u Srbiji i BiH“ kojeg realizuju različiti partneri na nacionalnom nivou i Save the Children, traži se
konsultant ili kompanija (u daljem tekstu: konsultant) sa relevantnim iskustvom. Konsultant će biti
zadužen da izradi operativni priručnik za Nacionalni Kontakt Centar za bezbednost dece na internetu u
Republici Srbiji koji će sadržati smernice za postupanje kao i znanja, procedure i pravila za uspešan rad
putem savetodavne linije za pružanje kvalitetne pomoći i podrške deci, mladima, porodicama,
profesionalcima, nastavnicima i drugima koji rade s decom i mladima u vezi sigurnog i bezbednog
korišćenja interneta i zaštite dece i mladih prilikom korišćenja savremenih tehnologija, kao i prijavljivanja nezakonitih ili štetnih sadržaja na internetu. Dokument takođe treba da sadrži i primere najboljih
međunarodnih praksi o funkcionisanju sličnih centara (centri za bezbedni internet).

Više detaljalja o konursu možete naći ovde: ToR_Oak_SRP_Operative guidelines handbook for the National Contact Centre for online safety of children in RS