Sekundarna arhiva – otvoren poziv za mlade umetnice

Beograd, 02.08.2022.

Fondacija Katarzyna Kozyra (Poljska), Centar za kulturnu dekontaminaciju i partneri pozivaju umetnice na početku svoje karijere da učestvuju u Otvorenom pozivu za Sekundarnu arhivu – onlajn arhivu umetnica Centralne i Istočne Evrope. Platforma služi kao međunarodni izvor informacija o umetnicama iz ovog regiona. U Arhivi sakupljamo umetničke iskaze u prvom licu tri generacije žena: one koje su bile aktivne pre 1990. godine; generacije koja je počela svoju umetničku praksu odmah nakon pada komunističkog režima; i najmlađe generacije umetnica koje su rođene nakon 1990. godine. Do sada, Sekundarna arhiva je prikupila izjave iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Ukrajine i Belorusije.

Otvoreni poziv je organizovan za mlade umetnice koje su na početku karijere da predstave svoje stavove i perspektivu. Kandidatkinje odabrane putem otvorenog poziva biće pozvane da napišu umetnički iskaz u saradnji sa kustosima projekta, a rezultat ovog rada biće objavljen na sajtu Arhive. Takođe, žiri će izabrati po jednu umetnicu iz svake zemlje čija će vizija i umetnička praksa biti podstaknuti novčanim grantom od 500 eura.

Na ovom pozivu mogu učestvovati umetnice svih disciplina vizuelnih umetnosti iz Srbije, Kosova ili Albanije koje su rođene nakon 31. decembra 1987. godine. Rok za prijavu je 01. septembar 2022. godine.

Izvor: CZKD