SHARE: Anketa o video nadzoru

SHARE Fondacija želi da istraži šta građani misle o kamerama za nadzor, da li se zbog njih osećaju sigurnije i šta su njihove najveće brige, imajući u vidu tendencije ka uvećanju aparata video-nadzora, koji pritom nije uređen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Tim povodom SHARE Fondacija poziva građane da popune kratku anketu o video-nadzoru. Odgovori su anonimni i popunjavanje ankete ne oduzuma više od 2 minuta vremena.

Anketa se nalazi na sledećem linku.