Sigurne kuće i žene sa invaliditetom

Predstavljamo vam polaznu analizu o pristupačnosti i dostupnosti sigurnih kuća ženama sa invaliditetom u Srbiji. Cilj našeg istraživanja bio je da procenimo kapacitete sigurnih kuća u Srbiji za pružanje pristupačne i dostupne usluge ženama sa invaliditetom, posebno ženama koje imaju iskustvo institucionalizacije. Najvažniji rezultati:
● Objekti sigurnih kuća nisu u skladu sa standardima pristupačnosti – nijedna sigurna kuća koja je učestvovala u istraživanju ne ispunjava u potpunosti standarde pristupačnosti, ni arhitektonski, a ni u pogledu pružanja usluge ženama sa invaliditetom. Posledice mogu biti veoma ozbiljne i dalekosežne za žene sa invaliditetom u situaciji nasilja, s obzirom da im je otežano ili onemogućeno korišćenje usluge sigurnih kuća.
● Usluge sigurnih kuća nisu dostupne ženama sa invaliditetom i nisu prilagođene njihovim potrebama – potrebno je obezbediti osnovne informacije o međunarodnim standardima dostupnosti usluga sigurnih kuća i neophodnim uslugama podrške za žene sa invaliditetom.
● Zaposleni u sigurnim kućama nemaju dovoljno znanja o invaliditetu, načinima komunikacije sa ženama sa invaliditetom, specifičnoj ranjivosti i ograničenim mogućnostima za izlazak iz kruga nasilja sa kojima se susreću žene sa invaliditetom, posebno žene koje žive u ustanovama socijalne zaštite. Potrebno je obezbediti obuke za zaposlene na podrške ženama sa invaliditetom koje su žrtve nasilja i informisati ih o posebno lošem položaju žena sa mentalnim invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite.

Autorke analize su Kosana Beker, Tijana Milošević i Andrijana Čović.

Polazna analiza je nastala u okviru projekta „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ koji realizuju Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i FemPlatz, uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama.