Simulacija rada Saveta za mlade

Objavljeno: 17. maja 2022. godine

Saveti za mlade su savetodavna tela pri jedinici lokalne samouprave koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje. Pored lokalnih Saveta za mlade, postoji i nacionalni Savet za mlade, koji je savetodavno telo Vlade Republike Srbije.

Simulacija treba da predstavi jednu sednicu Saveta za mlade gde će svaki učesnik/ca imati ulogu i predstavljati člana/cu Saveta. U simulaciji mladi mogu izabrati da budu predstavnik/ca lokalnog udruženja, predstavnik/ca Kancelarije za mlade ili predstavnik/ca škole.

Simulacije će se održati na ovim lokacijama:

  • Kragujevac – prijave i informacije su OVDE
  • Brus –prijave i informacije su OVDE
  • Zaječar – prijave i informacije su OVDE
  • Niš – prijave i informacije su OVDE

Simulacije rada Saveta za mlade na lokalu realizuju udruženja Omladina JAZAS-a Kragujevac, Omladinski centar Brus, Timočki omladinski centar (TOC), OCD Proaktiv zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije u okviru projekta Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske ,,Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT’’, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.