Smernice za pružanje pristupačnih usluga u turizmu

Objavljeno: 18. aprila 2022. godine

Udruženje „Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor”, članica Saveza za pristupačnost Srbije, predstavlja „Smernince za pružanje pristupačnih usluga u turizmu”.

Smernice su nastale nakon obilaska više od 100 objekata na Zlatiboru, među kojima su bili ugostiteljski objekti za smeštaj, ishranu i piće i turističke agencije. Tokom obilaska vršena je procena pristupačnosti tih objekata na osnovu  „Opšte metodologije za procenu pristupačnosti ugostiteljskih objekata i turističkih agencija” koju je takođe publikovalo udruženje, te su smernice kreirane  na osnovu dobijenih rezultata i drirektnog razgovora sa ugostiteljima.

Detaljni rezultati ocene pristupačnosti objekata na Zlatiboru nalaze se na sajtu Saveza za pristupačnost Srbije, a mogu se pronaći i na sajtu Turističke organizacije Zlatibor, klikom na svaki pojedinačni objekat.

Publikacije su nastale u okviru projekta „Pristupačan Zlatibor za sve” koji je dobio podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji je podržala Vlada Švajcarske, a koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.