Socijaldemokratska akademija ženskog liderstva

Objavljeno: 12. maja 2023. godine

Beogradska kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) i Akademija ženskog liderstva organizuju dva seminara u okviru projekta Socijaldemokatska akademija ženskog liderstva.

Socijaldemokratska akademija ženskog liderstva je napredan program političkog obrazovanja, namenjen aktivistkinjama iz socijaldemokratskih stranaka i progresivnih pokreta.

Akademija ima za cilj da okupi aktivistkinje progresivnih organizacija iz Srbije u širokom frontu, kako bi se borile za ravnopravno, razvijeno i odgovorno društvo, zasnovano na evropskim vrednostima mira i prosperiteta.

Poseban fokus će biti stavljen na praktično političko obrazovanje sa sledećim temama:

  • Feminizam i politika
  • Socijaldemokratija i rodna ravnopravnost
  • Politička kampanje i komunikacija
  • Veštine liderstva
  • Rodne statistike i rodna analiza
  • Razvoj politika
  • Javni i medijski nastup

 

Konkursom se bira jedna grupa od 26 polaznica koje će pohađati oba seminara i time biti osnažene da znanja stečena na akademiji koriste u radu u svojim organizacijama i međusobnoj saradnji.

Organizatori snose troškove organizovanja seminara, noćenja i ishrane učesnica tokom boravka, kao i putne troškove javnim prevozom

Više inforacija OVDE.