Sprečavanje pranja novca – vodič za organizacije civilnog društva i onlajn kurs

Beograd, 28.03.2023.

U okviru projekta “Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji”, Partneri Srbija izradili su dva vodiča, kao i onlajn kurs koji je dostupan na njihovoj E-learning platformi.

“Vodič za organizacije civilnog društva (OCD) kao korisnika određenih finansijskih usluga i kao stranaka na koje se odnose propisi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kao i evidencije stvarnih vlasnika” tiče se organizacija civilnog društva kao korisnika bankarskih usluga. Cilj ovog vodiča je da skrene pažnju na značaj propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma za obavljanje delatnosti OCD kao i da pruži praktične savete za postupanje u situacijama sa kojima se OCD najčešće susreću a to su, pre svega, otvaranje tekućih računa, sprovođenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke od strane obveznika, utvrđivanja i provera identiteta stranke kao i utvrđivanja stvarnog vlasnika OCD kao stranke. Pored toga, u vodiču su predstavljene i određene preporuke koji se odnose na ostvarivanje zaštite prava i interesa OCD kao korisnika finansijskih usluga. 

“Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca” ima za cilј da obveznicima – posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti približi zakonske obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca. Vodič pomaže obveznicima u uspostavljanju i funkcionisanju unutrašnjeg sistema za sprečavanje pranja novca, kako bi u potrebnoj meri zaštitili svoje poslovanje od rizika ove vrste. 

Onlajn kurs “Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji” obuhvata 8 različitih predavanja koja drže eksperti iz ove oblasti, i namenjen je svima koji žele da nauče nešto više o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Neke od tema koje onlajn kurs pokriva su: utvrđivanje stvarnih vlasnika, nadzor koji sprovodi Uprava za sprečavanje pranja novca, uticaj sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na delovanje civilnog društva u Srbiji, itd. Da biste pristupili onlajn kursu, potrebno je da se registrujete na E-learning platformu.

 

Projekat Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji sprovodi se uz podršku Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI), međunarodne razvojne organizacije koja promoviše pravdu, ekonomske mogućnosti i ljudsko dostojanstvo kroz vladavinu prava. 

Izvor: Partneri SrbijaNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više