Šta udruženjima donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Beograd, 7. novembar 2019. godine –

Resurs centar za OCD, u saradnji sa Partnerima Srbije, organizovao je info sesiju  posvećenu primeni novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. O novinama koje zakon donosi i obavezama koje treba da ispune OCD, kao neko ko prikuplja i obrađuje različite vrste podataka (o članovima, korisnicima, zaposlenima,saradnicima) govorili su Ana Toskić Cvetinović i Uroš Mišljenović

Ovom prilikom predstavnicima OCD, koje okupljaju mnogobrojno članstvo, pružaju podršku ugroženim grupama i organizuju različite aktivnosti koje uključuju veliki broj učesnika, predstavljena je uporedna analiza sa normativnim okvirom EU u ovoj oblasti kao i najvažnije razlike novog zakona u odnosu na prethodno važeći iz 2008. godine.  Novim Zakonom predviđeno je da saglasnost za prikupljanje i obradu  mora da se demonstrira, ukinut je Centralni registar zbirki podataka, definisana fleksibilnija pravila iznošenja podataka , ali i strože kazne za nepoštovanje odredbi Zakona (50.000 – 2.000.000 RSD) i detaljnije mere zaštite podataka.

Kroz živu debatu i radionice odgovoreno je na mnoga pitanja sa kojima će se OCD susretati u svakodnevnom radu poput toga šta sve spada u podatke u odnosu na koje se primenjuje ovaj zakon, po kojim osnovima neko može obrađivati podatke, način njihove zaštite, obaveze organizacije u pogledu vođenja evidencije tih podataka, izveštavanja donatora, uređivanja internih procedura , politike privatnosti na internet sajtovima i slično.