Stop akušerskom nasilju! Omogućite besplatnu pratnju mamama na porođaju

 

Beograd, 29.07.2022,

Na sajtu peticije.kreni-promeni.org pokrenuta je peticija u kojoj se zahteva da država omogući besplatnu pratnju mamama u porođajnoj sali, po uzoru na pozitivne prakse iz regiona i sveta.

Mnoge majke u Srbiji najradije bi da zaborave dan kad su se porađale, jer su pre, u toku, ili posle porođaja, od strane medicinskog osoblja doživele najrazličitije oblike nasilja. Od vređanja, ponižavanja i vikanja, sve do zanemarivanja, medicinskih grešaka i raznih drugih vidova nehumanog tretiranja. Ovo je tema o kojoj se u medijima i javnosti ne govori dovoljno – dok većina žena nije ni osvešćena po pitanju svojih prava, niti kako mogu da se zaštite u ovim situacijama.

Vreme je da se tome stane na put! Istraživanja su pokazala da prisustvo oca na porođaju, ili neke druge osobe po izboru majke (babica, dula, član porodice…) olakšava sam čin rađanja i smanjuje rizik od komplikacija i potrebu za dodatnim intervencijama tokom porođaja.

Zbog toga se ovom peticijom apeluje na Ministarstvo zdravlja da, sledeći dobre primere iz regiona i sveta, omogući besplatno prisustvo pratnje na porođaju.

Stop akušerskom nasilju!

Izvor: peticije.kreni-promeni.orgNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više